Đạo đức nghề thám tử

Đạo đức nghề thám tử

Đạo đức nghề thám tử

Đạo đức nghề thám tử

Thám tử tư là một nghề rất nhạy cảm và nguy hiểm trong khi đó ranh giới giữa làm đúng pháp luật và vi phạm pháp luật rất mong manh nên những người hoạt động trong lĩnh vực này bắt buộc phải được đào tạo và rèn luyện một cách nghiêm ngặt, chuẩn mực về đạo đức và tuân thủ theo pháp luật do đó công ty thám tử 365 đưa ra một số nguyên tắc sau:

10 NGUYÊN TẮC CỦA THÁM TỬ 365

1. Bảo mật thông tin tuyệt đối của khách hàng và thông tin vụ việc.

2. Nghiêm cấm nhận hối lộ, bán thông tin tư lợi cá nhân bất chính.

3. Có những vụ việc không được trả công vẫn phải làm hết mình vì lợi ích cộng đồng

4. Lý trí thắng tình cảm.

5. Không được dùng ý chí chủ quan để phán đoán tình hình, chỉ khi nào có chứng cứ đầy đủ rõ ràng mới là sự thật .

6. Cần phải tinh thông một loại võ nghệ để phòng thân .

7. Phải nắm rõ tâm lý và nhân tướng học đặc biệt là tâm lý nhận dạng .

8. Đặt chữ tín lên hàng đầu, lợi ích của khách hàng là mục tiêu làm việc .

9. Báo cáo vụ việc phải viết chi tiết, cụ thể rõ ràng đúng sự thật và kịp thời .

10. Toàn thể công ty là một tập thể thống nhất cùng đưa công ty phát triển

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn viên
Kinh Doanh
0974000365
Kỹ thuật
0974000365
Tin mới